Na Grobli jest wszystko gotowe,  tylko trza przecinać wstęgę i grać. Ale żeby tę wstęgę przeciąć niezbędne są odbiory techniczne, zdrowotne i jakieś tam inne no a to leży w gestii urzędniczej i musi potrwać. Zatem czekamy

i jak zwykle:

na razie grać!