Regulamin cyklu turniejów par GRAND PRIX Dolnego Śląska 2018

Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska” (GPDŚ). Cykl turniejów ma charakter otwarty (mogą brać w nich udział również zawodnicy niezrzeszeni).

Turnieje są objęte łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Osobne nagrody przewiduje się w      Turnieju    Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.

W cyklu GPDŚ rozgrywa się turnieje co najmniej 40-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny.

Cyklem GPDŚ objęte zostały następujące turnieje:

I. 3 lutego (sobota) – Sobótka

II. 7 kwietnia (sobota) – Miłkowice

III. 14 kwietnia (sobota)  – Milicka Wiosna, Milicz

IV. 6 maja (niedziela) – Złotoryja*(termin może ulec zmianie)

V. 27 maja (niedziela)- Miedziana Kadź, Legnica

VI. 3 czerwca (niedziela) – Szczawno Zdrój

VII. 10 czerwca (niedziela) – Jawor

VIII. 17 czerwca (niedziela) – Kamienna Góra

29 września (sobota) – Brzeg Dolny

IX. 21 października (niedziela) – Stara Kopalnia

X. 28 października (niedziela) – Dzierżoniów

XII. 11 listopada (niedziela) – Turniej Niepodległości, Lubin

XIII. 9 grudnia (niedziela) – Turniej Mikołajkowy, Świebodzice

Dodatkowe wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu DZBS
co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.

Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GPDŚ jest członek Zarządu – Lech Warężak.

Obsługę sędziowską zapewnia Zarząd DZBS.

Organizatorzy turniejów przekazują z wpisowego kwotę 400,- zł, która zostanie przeznaczona na Fundusz Długofalowy GPDŚ 2018.

Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi 50% +1 najlepszych wyników procentowych uzyskanych spośród wszystkich turniejów w całym cyklu GP DŚ.

Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla zawodników grających w finale oraz na nagrody specjalne.

Przewiduje się następujące nagrody specjalne:

Dla co najmniej trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych.

Turniej finałowy

Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników, którzy rozegrali co najmniej 50% + 1 turniejów (przy takim samym wyniku procentowym o miejscu w klasyfikacji decyduje w kolejności: liczba lepszych miejsc, liczba rozegranych turniejów,  losowanie)  z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał co najmniej cztery turnieje eliminacyjne, wystartuje w finale. Jeśli, wybrany partner rozegra mniej niż 50% + 1 turniejów, to do jego wyniku dopisuje się po 40% za każdy nierozegrany turniej. Potwierdzenie udziału w finale zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Komisarza GPDŚ. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17.

Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, łącznie 45 rozdań.

Wynik końcowy zawodnika stanowić będzie suma 1/3 wyniku eliminacji i 2/3 wyniku finału.
W turnieju finałowym przyznane zostaną aPKLe.

Opłata startowa do finału (wpisowe) wynosi: normalna 50 zł od każdego zawodnika, 25 zł ulgowa,
10 zł dla młodzieży szkolnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZBS dnia 17 stycznia 2018 r.