1. Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska” (GPDŚ). Cykl turniejów ma charakter otwarty (mogą brać w nich udział również zawodnicy niezrzeszeni).

2. Turnieje są objęte łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Osobne nagrody przewiduje się w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.

3. W cyklu GPDŚ rozgrywa się turnieje co najmniej 40-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny. W wyjątkowej sytuacji wolno z przyczyn organizacyjnych (np. nietypowa liczba par) dopuścić na sali inną liczbę rozdań (39 – 45).

4. Cyklem GPDŚ objęte zostały następujące turnieje:
I. 17 lutego (niedziela) – Sobótka

II. 2 marca (niedziela) – Lubań

III. 23 marca (sobota) – Oleśnica

IV. 30 marca (sobota) – Milicka Wiosna, Milicz (Dolnośląskie eliminacje do MMP)

V. 7 kwietnia (niedziela) – Miłkowice

VI. 19 maja – Miedziana Kadź, Legnica

VII. 9 czerwca (niedziela) – Szczawno Zdrój

VIII. 16 czerwca (niedziela) – Jawor

IX. 28 lipca (niedziela) – Zgorzelec

X. 28 września (sobota) – Brzeg Dolny

XI. 20 października (niedziela) – Stara Kopalnia

XII. 27 października (niedziela) – Dzierżoniów

XIII. 11 listopada (poniedziałek) – Turniej Niepodległości, Lubin

5. Cykl turniejów kończy się 30 listopada.

6. Dodatkowe wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu DZBS co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.

7. Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GPDŚ jest członek Zarządu – Lech Warężak.

8. a)Organizatorzy turniejów pobierają od każdej pary dodatkową opłatę w wysokości 5,- zł. Opłata ta zostanie przeznaczona na Fundusz Długofalowy GPDŚ 2019. Należy ją przesłać na konto DZBS. b) Organizatorzy pokrywają koszty sędziowania turniejów.

9. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi 7 najlepszych wyników procentowych uzyskanych spośród wszystkich turniejów w całym cyklu GP DŚ.
10. Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla zawodników grających w finale oraz na nagrody specjalne.
Przewiduje się nagrody specjalne dla co najmniej trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych.

11. Turniej finałowy
Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników, którzy rozegrali co najmniej 7 turniejów (przy takim samym wyniku procentowym o miejscu w klasyfikacji decyduje w kolejności: liczba lepszych miejsc, liczba rozegranych turniejów, losowanie) z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał co najmniej cztery turnieje eliminacyjne, wystartuje w finale. Jeśli, wybrany partner rozegra mniej niż 7 turniejów, to do jego wyniku dopisuje się po 40% za każdy nierozegrany turniej. Potwierdzenie udziału w finale zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Komisarza GPDŚ. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17. Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, łącznie 45 rozdań.
Wynik końcowy zawodnika stanowić będzie suma 1/2 wyniku eliminacji i 1/2 wyniku finału. W turnieju finałowym przyznane zostaną aPKLe.
Opłata startowa do finału (wpisowe) wynosi: normalna 50 zł od każdego zawodnika, 25 zł ulgowa, 10 zł dla młodzieży szkolnej.
Finałowy turniej odbędzie się 7 grudnia 2019 roku.

10. Systemy licytacyjne dopuszczone do gry
We wszystkich turniejach obowiązują przepisy rozgrywek brydża porównawczego tj. : Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017, Regulamin Rozgrywek Brydża Porównawczego PZBS, Regulamin Dyscyplinarny PZBS. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione.
Przy stosowaniu szczególnych uzgodnień wymagane jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty konwencyjnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZBS dnia 13 lutego 2019 r.