1. Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska” (GPDŚ). Cykl turniejów ma charakter otwarty (mogą brać w nich udział również zawodnicy niezrzeszeni).
 2. Turnieje są objęte łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Osobne nagrody przewiduje się w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.
 3. W cyklu GPDŚ rozgrywa się turnieje co najmniej 40-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny. W wyjątkowej sytuacji wolno z przyczyn organizacyjnych (np. nietypowa liczba par) dopuścić na sali inną liczbę rozdań (39 – 45).
 4. Cyklem GPDŚ objęte zostały następujące turnieje:
  1. 29.12. 2019 – Wrocław, Turniej
  2. 25 stycznia (sobota) – Sobótka
  3. 1 marca (niedziela) – Lubań
  4. 15 marca (niedziela) – Oleśnica
  5. 25 kwietnia (sobota) – Miłkowice
  6. 31 maja (niedziela) – Milicka Wiosna, Milicz
  7. 7 czerwca (niedziela) – Szczawno Zdrój
  8. 14 czerwca (niedziela) – Jawor
  9. 21 czerwca (niedziela) – Legnica
  10. 27 września (niedziela) – Brzeg Dolny
  11. 18 października (niedziela) – Wałbrzych
  12. 25 października (niedziela) – Dzierżoniów
  13. 11 listopada (środa) – Lubin
 1. Cykl eliminacyjny konczy się 30 listopada 2020.
 2. Dodatkowe wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu DZBS co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.
 3. Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GPDŚ jest członek Zarządu – Lech Warężak.
 4. Opłaty:
  1. Organizatorzy turniejów pobierają od każdej pary dodatkową opłatę w wysokości 5,- zł. Opłata ta zostanie przeznaczona na Fundusz Długofalowy GPDŚ 2020. Należy ją przesłać na konto DZBS.
  2. Organizatorzy turniejów, którym przyznany został status OTP* przesyłają na konto DZBS dodatkowo po 1 zł od każdego zrzeszonego zawodnika oraz po 2 zł od każdego niezrzeszonego uczestnika turnieju.
  3.  Organizatorzy pokrywają koszty sędziowania turniejów.
 5. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi 7 najlepszych wyników procentowych uzyskanych spośród wszystkich turniejów w całym cyklu GP DŚ.
 6. Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla zawodników grających w finale oraz na nagrody specjalne. Przewiduje się nagrody specjalne dla co najmniej trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych.
 7. Turniej finałowy. Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników, którzy rozegrali co najmniej 7 turniejów (przy takim samym wyniku procentowym o miejscu w klasyfikacji decyduje w kolejności: liczba lepszych miejsc, liczba rozegranych turniejów, losowanie) z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał co najmniej cztery turnieje eliminacyjne, wystartuje w finale. Jeśli, wybrany partner rozegra mniej niż 7 turniejów, to do jego wyniku dopisuje się po 40% za każdy nierozegrany turniej. Potwierdzenie udziału w finale zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Komisarza GPDŚ. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17. Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, łącznie 45 rozdań. Wynik końcowy zawodnika stanowić będzie suma 1/3 wyniku eliminacji i 2/3 wyniku finału. W turnieju finałowym przyznane zostaną aPKLe. Opłata startowa do finału (wpisowe) wynosi: normalna 50 zł od każdego zawodnika, 25 zł ulgowa, 10 zł dla młodzieży szkolnej.Finałowy turniej odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2020 roku.
 8. Systemy licytacyjne dopuszczone do gry. We wszystkich turniejach obowiązują przepisy rozgrywek brydża porównawczego tj. : Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017, Regulamin Rozgrywek Brydża Porównawczego PZBS, Regulamin Dyscyplinarny PZBS. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Przy stosowaniu szczególnych uzgodnień wymagane jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty konwencyjnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZBS dnia 16 grudnia 2019 r.