Cała zabawa została zawieszona z wiadomych powodów. W roku bieżącym pewno też nie dojdzie do skutku??