Klasyfikacja obejmuje wszystkie turnieje zaliczane do Grand Prix Wrocławia roku 2019 do dnia 15 lutego włącznie.