1.Założenia ogólne

1.1 Organizatorem imprezy jest DZBS a prowadzącym  Lech Warężak.

1.2 Grand Prix Wrocławia jest imprezą brydżową otwartą, dostępna dla niezrzeszonych oraz członków PZBS niezależnie od przynależności terytorialnej.

1.3 Celem imprezy jest zwiększenie aktywności brydżowego środowiska Wrocławia. Jak również wyłonienie w długofalowym cyklu, zwycięzcy.

1.4 Impreza składa się z dwóch części, fazy eliminacyjnej oraz turnieju finałowego.

2.Faza eliminacyjna

2.1 Do fazy eliminacyjnej zalicza się wszystkie rozgrywane co tydzień turnieje we Wrocławiu, wyłączając te kgóre są zaliczane do KMP..

2.2 Celem tej fazy jest ustalenie listy graczy uprawnionych.

2.3 By dostać się na listę graczy uprawnionych należy rozegrać w fazie eliminacyjnej co najmniej 30 turniejów.

2.4 Listę graczy uprawnionych tworzy się na podstawie uzyskanych przez niego wyników w turniejach eliminacyjnych. A lista ta jest uszeregowana według sumy punktów uzyskanych w rozegranych turniejach.

2.5 Punkty zaliczane zawodnikowi do listy, to wynik procentowy uzyskany w turnieju jeśli jest on rozgrywany na zapis maksymalny. Jeśli turniej rozgrywany jest na punkty meczowe, wynik tego turnieju przeliczany jest na zapis procentowy, przeliczając dorobek punktowy gracza na wynik procentowy maksymalnego wyniku punktowego, możliwego do uzyskania w tym turnieju.

2.7 Do rankingu zaliczać się będzie maksymalnie 90 turniejów z fazy eliminacyjnej.

2.8 Za każdy nierozegrany turniej poniżej 90-ciu, zawodnik otrzymuje wyrównanie o wartości 40%.

2.9 Dwunastu pierwszych graczy z tak utworzonej listy to gracze wybierający, pozostali gracza stanowią listę graczy wybieranych.

3.Turniej finałowy

3.1 Turniej finałowy rozgrywany jest przy udziale 12 par, na zasłonach.

3.2 Gracze z listy wybierających (pierwszych 12), wybierają sobie jako partnera dowolnego zawodnika z listy uprawnionych. W przypadku wybrania gracza wybierającego lub rezygnacji z finału gracza wybierającego, jego miejsce zajmuje następny z listy uprawnionych.

3.3 Uczestnik finału otrzymuje carry-over w wysokości średniej z 90 turniejów z ewentualnym uwzględnieniem 40% wyrównania za każdy nierozegrany turniej.

3.4 Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch sesjach, każdy z każdym po dwa rozdania (razem 44 rozdania) na zapis maksymalny.

3.5 Na wynik końcowy zawodnika składa się carry-over oraz wyniki dwóch sesji.

3.6 Wpisowe do turnieju finałowego oraz system nagradzania w finale zostanie opublikowany później z uwagi na możliwość pozyskania sponsora.

3.7. Wszystkie sprawy sporne i wątpliwe rozstrzyga zarząd.