1.Założenia ogólne

1.1 Dolnośląski Zarząd Brydża Sportowego organizuje cykl turniejów pod nazwą Grand Prix Wrocławia 2020 w skrócie GPW. Prowadzącym  ten cykl jest Lech Warężak.

1.2 Grand Prix Wrocławia jest imprezą brydżową otwartą, dostępna dla niezrzeszonych oraz członków PZBS niezależnie od przynależności terytorialnej.

1.3 Celem imprezy jest zwiększenie aktywności brydżowego środowiska Wrocławia. Jak również wyłonienie w długofalowym cyklu, zwycięzcy.

1.4 Impreza składa się z dwóch części, fazy eliminacyjnej oraz turnieju finałowego.

2.Faza eliminacyjna

2.1 W fazie eliminacyjnej uwzględnia się następujące turnieje rozgrywane we Wrocławiu w całym  roku 2020, są to: poniedziałkowy i piątkowy turniej rozgrywany na Kuźnikach, czwartkowy turniej rozgrywany w Saloniku oraz turniej wtorkowy rozgrywany Na Grobli. Z cyklu wyłączone są turnieje należące do KMP.

2.2 Celem tej fazy jest ustalenie listy graczy uprawnionych do gry w finale a wśród nich graczy mających prawo wyboru partnera do tego finału.

2.3 Dla ustalenia składu turnieju finałowego tworzy się cztery listy rankingowe z tego trzy to  listy szczegółowe a jedna jest listę ogólną.

2.4 Szczegółowe listy rankingowe obejmują wymienione wyżej turnieje wrocławskie. I tak; pierwsza z nich obejmuje turnieje rozgrywane na Kuźnikach (poniedziałkowe i piątkowe łącznie). Druga, dotyczy turnieju rozgrywanego w Saloniku i trzecia obejmuje turnieje rozgrywane Na Grobli. Lista ogólna obejmuje wszystkie turnieje cotygodniowe rozgrywane na terenie Wrocławia poza tymi, które są wliczane do KMP.

2.5 Każda z końcowych list szczegółowych powstaje na koniec roku jako suma czterech kwartalnych długich fal netto, dla każdego z wymienionych wyżej turnieju. Lista ogólna jest prowadzona na bieżąco i jest dokładną kopią dotychczasowej klasyfikacji netto, to znaczy; do listy tej wlicza się wynik procentowy uzyskany przez gracza w każdym rozegranym przez niego turnieju a w przypadku gdy turniej rozgrywany jest na punkty meczowe, wynik uzyskany w VP jest przeliczny na procenty.

2.7 Do rankingu na liście ogólnej zaliczać się będzie maksymalnie 90 turniejów z fazy eliminacyjnej.

2.8 Za każdy nierozegrany turniej poniżej 90-ciu, zawodnik otrzymuje wyrównanie o wartości 40%. Aby mieć prawo zagrania w turnieju finałowym trzeba mieć rozegranych co najmniej 30 turniejów.

2.9 Z każdej w ten sposób utworzonych list, czterech pierwszych graczy uzyskuje automatycznie prawo do gry w finale z prawem wyboru uprawnionego partnera z listy ogólnej. W przypadku gdy zawodnik będzie uprawniony do gry w finale z kilku list, musi zadeklarować z której z tych list decyduje się startować w finale zwalniając w ten sposób miejsce na innych listach następnemu z kolei zawodnikowi.

3.Turniej finałowy

3.1 Turniej finałowy rozgrywany jest przy udziale 16 par, na zasłonach.

3.2 Gracze z uprawnieniami wybierających (pierwszych 4 z każdej z list), wybierają sobie jako partnera dowolnego zawodnika uprawnionego z listy ogólnej. W przypadku wybrania gracza wybierającego lub rezygnacji z finału gracza wybierającego, jego miejsce zajmuje następny z listy uprawnionych.

3.3 W przypadku gdy dwóch graczy uzyska taki sam wynik w rankingu szczegółowym o ich pozycji decydować będzie wynik na liście ogólnej a w przypadku gdy ten będzie również identyczny, wyższą lokatę uzyskuje ten który ma mniej rozegranych turniejów. A kiedy obaj będą mieli tą samą ilość rozegranych turniejów o wyższej pozycji decydować będzie najlepszy wynik procentowy z listy ogólnej. W przypadku gdy i to nie rozstrzyga, o pozycji decyduje losowanie.

3.4 Uczestnik finału otrzymuje carry-over w wysokości średniej z 90 turniejów z ewentualnym uwzględnieniem 40% wyrównania za każdy nierozegrany turniej.

3.5 Turniej finałowy rozgrywany systemem każdy z każdym po trzy rozdania, razem 45 rozdań, na zapis maksymalny.

3.6 Na wynik końcowy zawodnika składa się carry-over oraz wynik sesji finałowej.

3.7 Wpisowe do turnieju finałowego oraz system nagradzania w finale zostanie opublikowany później z uwagi na możliwość pozyskania sponsora.

3.8 Wszystkie sprawy sporne i wątpliwe rozstrzyga zarząd