1.Założenia ogólne

1.1 Dolnośląski Zarząd Brydża Sportowego organizuje imprezę pod nazwą Jesienny Puchar Wrocławia 2021 w skrócie JPW. Prowadzącym  ten cykl jest Lech Warężak.

1.2 Jesienny Puchar Wrocławia 2021 jest imprezą brydżową otwartą, dostępna dla niezrzeszonych oraz członków PZBS niezależnie od przynależności terytorialnej pod warunkiem udziału w turniejach wrocławskich brydża sportowego.

1.3 Celem imprezy jest zwiększenie aktywności brydżowego środowiska Wrocławia. Jak również wyłonienie w długofalowym cyklu, zwycięzcy.

1.4 Impreza składa się z dwóch części, fazy eliminacyjnej oraz turnieju finałowego.

2.Faza eliminacyjna

2.1 Do fazy eliminacyjnej zalicza się wymienione poniżej turnieje rozgrywane we Wrocławiu w czwartym kwartale   roku 2021, licząc od 4 października na 28 grudnia kończąc. Są to: poniedziałkowy turniej rozgrywany na Kuźnikach oraz turniej wtorkowy rozgrywany Na Grobli. Do cyklu włączone są również turnieje należące do KMP.

2.2 Celem tej fazy jest ustalenie list klasyfikacyjnych graczy uprawnionych do gry w finale a wśród nich graczy mających prawo wyboru partnera do tego finału.

2.3 Dla ustalenia składu turnieju finałowego tworzy się trzy niezależne listy klasyfikacyjne z tego dwie to listy szczegółowe a jedna jest listą ogólną.

2.4 Szczegółowe listy rankingowe obejmują następujące turnieje wrocławskie; pierwsza z nich obejmuje 9 turniejów rozgrywanych na Kuźnikach, druga, obejmuje 10 turniejów rozgrywanych Na Grobli. Lista ogólna obejmuje 22 turnieje obu tych cykli łącznie, plus trzy turnieje cyklu KMP.

2.5 Każda z list jest aktualizowana na bieżąco w dniu następnym po rozegraniu turnieju i publikowana na stronie „brydzdolnoslaski.pl”. Zawodnikowi na liście zalicza się za rozegrany turniej liczbę punktów równą procentowemu wynikowi uzyskanemu przez niego w tym turnieju.

2.6 Do końcowego rankingu zawodnikowi zalicza się, dla list szczegółowych po  pięć najlepszych wyników a dla listy ogólnej 11 najlepszych wyników.

2.7 Zawodnik by być  uwzględnionym w klasyfikacji końcowej, musi dla listy szczegółowej mieć zaliczone co najmniej 3 turnieje a dla klasyfikacji ogólnej 6 turniejów. Zawodnik, który rozegra mniej turniejów nie może  być uwzględniony w klasyfikacji końcowej.

2.8 Za każdy nierozegrany turniej poniżej limitu wyszczególnionego w 2.6, zawodnik otrzymuje wyrównanie punktowe równoważne wynikowi w turnieju 35%. Podstawą klasyfikacji jest średnia najlepszych wyników z ilości turniejów podanych w punkcie 2.6 z ewentualnym uwzględnieniem powyższego wyrównania.

2.9 Z każdej w ten sposób utworzonych list, czterech pierwszych graczy uzyskuje automatycznie prawo do gry w finale z równoczesnym prawem wyboru uprawnionego partnera z dowolnej listy. W przypadku gdy zawodnik będzie uprawniony do gry w finale z kilku list, musi zadeklarować z której z tych list decyduje się startować w finale zwalniając w ten sposób miejsce na innych listach następnemu z kolei zawodnikowi.

3.Turniej finałowy

3.1 Turniej finałowy rozgrywany jest przy udziale 12 par, na zasłonach.

3.2 Gracze z uprawnieniami wybierających (pierwszych 4 z każdej z list), wybierają sobie jako partnera dowolnego zawodnika uprawnionego z dowolnej listy. W przypadku wybrania gracza wybierającego lub rezygnacji z finału gracza wybierającego, jego miejsce zajmuje następny z listy uprawnionych.

3.3 W przypadku gdy dwóch graczy uzyska taki sam wynik w dowolnym rankingu o wyborze lepszego, decydować będzie kolejno:

– lepszy, pierwszy różniący się wynik na tej liście rankingowej,

– lepszy, pierwszy różniący się wynik na dwóch pozostałych listach,

– większa ilość rozegranych turniejów (więcej zapisów na liście ogólnej)

– losowanie.

3.4 Każdy uczestnik finału otrzymuje carry-over, które jest równe jego wynikowi na liście klasyfikacyjnej.

3.5 Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch rundach, systemem każdy z każdym po dwa rozdania, razem 44 rozdań, na zapis maksymalny.

3.6 Na wynik końcowy zawodnika składa się carry-over oraz wyniki dwóch sesji finałowych.

3.7 Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 50 zł od zawodnika, niezależnie od Jego uprawnień dodatkowych. System nagradzania w finale oraz dodatkowe bonusy zostaną opublikowane później z uwagi na możliwość pozyskania sponsorów.

3.8 Ewentualne sprawy sporne i wątpliwe rozstrzyga zarząd.