Regulamin sobie wisi, choćby po to by przypomnieć jak było. Wtedy narzekaliśmy, że jest źle.  No to mamy to co mamy. 

Regulamin JPW 2021

1.Założenia ogólne

1.1 Wzorem ubiegłych sezonów, Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów pod nazwą „JESIENNY PUCHAR WROCŁAWIA 2021” (JPW).

1.2 JPW jest imprezą brydżową otwartą, dostępna dla niezrzeszonych oraz członków PZBS niezależnie od przynależności terytorialnej.

1.3 Celem imprezy jest zwiększenie aktywności  brydżowego środowiska Wrocławia. Jak również wyłonienie w długofalowym cyklu zwycięzcy.

1.4 Impreza składa się z dwóch części, fazy eliminacyjnej oraz turnieju finałowego.

1.5 Klasyfikacja prowadzona będzie na bieżąco a wyniki będą publikowane w internecie na stronie “brydzdolnoslaski.pl”.

  1. Faza eliminacyjna

2.1 Do fazy eliminacyjnej zalicza się wrocławskie rozgrywane w poniedziałki , wtorki oraz czwartki, łącznie z tymi, które są zaliczane do KMP w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021.

2.2 Celem tej fazy jest ustalenie czterech niezależnych list graczy uprawnionych. Trzy pierwsze listy to listy szczegółowe i  tak.  Lista pierwsza obejmuje 9 turniejów rozgrywanych na Kuźnikach, lista druga obejmuje 10 turniejów rozgrywanych Na Grobli, lista trzecia to 10 turniejów  rozgrywanych w Saloniku. Tworzy się również listę ogólną uwzględniającą wszystkie te turnieje oraz dodatkowo turnieje rozgrywane w ramach KMP, łącznie 32 turnieje.

2.3 Terminy turniejów fazy eliminacyjnej:

Kuźniki: 4.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 20.12, 27.12.

Na Grobli: 5.10, 19.10, 26.10, 2.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12, 21.121, 28.12.

Salonik: 21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 23.12 30.12.

Ogólna: wszystkie powyższe terminy oraz 11.10, 8.11, 13.12 (KMP).

2.4 By znaleźć się na końcowej liście uprawnionych, zawodnik musi mieć rozegranych co najmniej trzy turnieje właściwe dla danej listy a dla listy ogólnej, co najmniej  7 turniejów ogólnych.

2.5 Zawodnik wpisany na listę, otrzymuje odpowiednią ilość punktów równą wynikowi procentowemu uzyskanemu w turnieju jeśli  ten jest rozgrywany na zapis maksymalny. Jeśli turniej rozgrywany jest na punkty meczowe, wynik tego turnieju przeliczany jest na zapis procentowy, przeliczając dorobek punktowy gracza na wynik procentowy maksymalnego wyniku punktowego, możliwego do uzyskania w tym turnieju. Turnieje rozgrywane na IMP-y, nie będą uwzględniane

2.6 Każda lista kwalifikacyjne będzie uporządkowane uwzględniając średnią z 5  turniejów dla list szczegółowych oraz turniejów 15 dla listy ogólnej. Przy czym, za każdy brakujący turniej zawodnik otrzyma wyrównanie odpowiadające wynikowi 35%.

2.7 Z tak utworzonych list, trzech pierwszych graczy uzyskuje automatyczne prawo gry w turnieju finałowym wraz z prawem wyboru partnera do tego finału.

2.8 W przypadku kiedy dwóch graczy uzyska taki sam wynik na liście o ich kolejności decydować będzie kolejno:

– pierwszy z wyższych wyników na tej liście,

– wyższa pozycja na liście ogólnej,

– większa ilość uwzględnionych turniejów na liści ogólnej,

– losowanie.

  1. Turniej finałowy

3.1 Turniej finałowy rozgrywany jest przy udziale 12 par, na zasłonach.

3.2 Gracz uprawniony do wybierania z każdej listy(pierwszych trzech), wybiera sobie jako partnera dowolnego zawodnika z dowolnej listy uprawnionych. W przypadku wybrania gracza mającego prawo wyboru lub rezygnacji z finału gracza wybierającego, jego miejsce zajmuje następny z listy uprawnionych.

3.3 Jeśli zawodnik jest uprawniony go gry w finale z kilku list, decydując się na grę, musi zadeklarować z której listy startuje, zwalniając tym samym miejsce na innej liście dla następnego zawodnika.

3.3 Uczestnik finału otrzymuje carry-over  odpowiadające wysokości  jego wyniku na liście ogólnej.

3.4 Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch sesjach, każdy z każdym po dwa rozdania (razem 44 rozdania) na zapis maksymalny.

3.5 Na wynik końcowy zawodnika składa się suma carry-over oraz wyników dwóch sesji.

3.6 Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 50 zł od zawodnika niezależnie od Jego kategorii. System nagradzania w finale zostanie opublikowany później z uwagi na możliwość pozyskania sponsora.

3.7. Wszystkie sprawy sporne i wątpliwe rozstrzyga zarząd.