Historia. Przy obecnej frekwencji jej powtórzenie wydaje się mocno wątpliwe.